Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza zabezpečení webových serverů a domén 

  Dvonč, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce bola analýza zabezpečenia webových a e-mailových serverov. Práca sa skladá z troch častí. V prvej časti budú popísané komunikačné protokoly a vysvetlí sa zásadný rozdiel medzi nimi. Druhá časť ...
 • Anonymní pohyb v síti internet 

  Hořejš, Jan
  Cílem diplomové práce bylo popsat současné možnosti anonymního pohybu po Internetu. Teoretická část se zaměřuje na tři hlavní způsoby anonymizace se zaměřením na síť Tor. V práci jsou popsány výhody a nevýhody jednotlivých ...
 • Aplikace pro Android na bezpečnostní monitorování komunikace 

  Klepáčková, Karolína
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci aplikace pro monitorování síťové komunikace ostatních aplikací v mobilním zařízení s platformou Android. Poskytuje uživateli informace o bezpečnostních rizicích, jenž mohou ...
 • Automatizace útoku MitM na WiFi sítích 

  Vondráček, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum v oblasti bezpečnosti bezdrátových sítí. Práce přináší studii široce využívaných síťových technologií a principů zajištění bezpečnosti bezdrátových sítí. Analyzované technologie ...
 • Bezpečné nalezení zdrojů REST architektury na základě jejich sémantického popisu 

  Koudelka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečného nalezení zdrojů REST architektury na základě jejich sémantického popisu. Předmětem práce je implementace a případné rozšíření protokolu mRDP pro bezpečné nalezení REST ...
 • Extrakce dešifrovaného provozu z SSL spojení 

  Pastuszek, Jakub
  Cílem této práce je vyvinout aplikaci schopnou dešifrovat zabezpečená spojení a přeposlat dešifrovaná data na jinou stanici v síti pro další analýzu.  Daná aplikace vybízí k nelegálním účelům, avšak zamýšleným použitím ...
 • Framework pro vývoj administračních systémů 

  Čevelíček, Marek
  Projekt pojednává převážně o teoretické části tvorby on-line provozovaných administračních systémů, nastiňuje výhody frameworků a zabývá se návrhem uživatelského rozhraní. Jsou shrnuty obecné principy tvorby interaktivních ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu společnosti 

  Horsák, David
  Diplomová práce charakterizuje a analyzuje obchodní společnost. Obsahuje návrh řešení vyplývajících z analýzy, řešení implementačních problémů a je projektovým nástrojem pro zlepšení budoucího postavení firmy na trhu, a ...
 • Odposlech moderních šifrovaných protokolů 

  Marček, Ján
  V práci je rozebírán úvod do zabezpečovacích mechanismu. Postup vysvětluje základní pojmy, principy šifrování, bezpečnosti moderních protokolu a základní principy, které se používají při přenosu informací v síti. Práce ...
 • Rekonstrukce zachycené komunikace a dolování dat na sociální síti Facebook 

  Bruckner, Tomáš
  Tato práce se zabývá sociální síti Facebook z pohledu počítačové forenzní vědy se zaměřením na získávání citlivých a potenciálně užitečných informací o sledovaných uživatelích. Cílem této bakalářské práce je implementace ...
 • Rozpoznávaní aplikací v síťovém provozu 

  Štourač, Jan
  Tato práce seznámí čtenáře s různými druhy metod, které jsou v současné době využívány k detekci aplikací, komunikujících skrze počítačovou síť. Další část se zabývá výběrem vhodné metody detekce a implementace prototypu ...
 • Rozšíření pro webový prohlížeč zaměřené na ochranu soukromí 

  Červinka, Zbyněk
  Tato práce se zabývá bezpečností, soukromím a anonymitou uživatelů na internetu. V práci jsou popsány sledovací mechanismy a přístupy, které monitorují a odesílají informace o uživatelích. Takto uniknuté informace mohou ...
 • Síťové aplikace v .NET Framework 

  Koch, Michal
  Tato práce se zabývá programováním síťových aplikací v .NET Framework. Jako programovací jazyk je zvolen C#. Práce se skládá ze čtyř dílčích částí. První část se věnuje webovým službám, jejich vlastnostem, praktické publikaci ...
 • Soubor laboratorních úloh k demonstraci počítačových útoků 

  Plašil, Matouš
  Diplomová práce popisuje publikované útoky na počítače a počítačové sítě. Je vysvětlen princip metod pro shomažďování informací o cíli, jako je zjišťování dostupnosti, detekce OS, skenování portů. Další část popisuje útoky ...
 • Systém pro paralelní zpracování URL dotazů 

  Horáček, Jan
  Práce pojednává o naprogramování vícevláknové aplikace, jejímž cílem je zpracovávat požadavky pro volání URL. Aplikace byla naprogramována v ANSI normě jazyka C. Běží jakožto samostatný démon, který musí v maximální možné ...
 • Systém pro správu a monitoring PC 

  Kudláček, Marek
  Diplomová práce se zabývá systémem pro hromadnou správu a monitoring PC. Je zde uveden stručný popis nástrojů Puppet, Chef a Ansible, které tuto funkcionalitu umožňují. Celková problematika systému je řešena pomocí nástroje ...
 • Univerzální mobilní databázový konektor v prostředí Windows Mobile 

  Pohořelský, Roman
  Předmětem diplomové práce je komunikace mezi mobilním zařízením a serverem. Práce se zabývá vývojem aplikací v prostředí Windows Mobile s ohledem na technická omezení. Věnuje se také vývoji aplikace univerzálního mobilního ...
 • Vliv protokolu HTTP 2.0 na moderní datové sítě 

  Maurerová, Lenka
  Tato semestrální práce pojednává o protokolech Gopher, HTTP 1.0, HTTP 1.1, HTTP 1.2, SPDY, HTTP 2.0 a HTTPS, které slouží pro přenos hypertextových dokumentů a architektuře REST a jejím cílem je vzájemně porovnat jednotlivé ...
 • Webová aplikace pro přenos dat s využitím TLS protokolu 

  Dzadíková, Slavomíra
  Práca sa zaoberá tvorbou webových aplikácií, možnosťami implementácie webových aplikácií, bezpečnou komunikáciou medzi klientskou a serverovou časťou. Bližšie sú popísané protokoly HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) ...
 • Webové aplikace pro autentizaci uživatelů 

  Vybíral, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje problematice autentizace uživatelů. V první kapitole je rozebrán problém autentizace, její metody a využití. Druhá kapitola představuje jednotlivé možnosti zabezpečení komunikace. Popisuje ...