Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza provozních dat ze studentského centra FIT VUT v Brně 

  Suchá, Petra
  Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování dat o provozu jednotlivých systémů v objektu bývalého pivovaru rekonstruovaného na studentské centrum Fakulty informačních technologií v Brně a následné zhodnocení přínosu ...
 • Assesment of the Thermal Environment in Vehicular Cabins 

  Fojtlín, Miloš
  Ľudia žijúci vo vyspelých krajinách trávia väčšinu svojho života vo vnútorných prostrediach budov alebo dopravných prostriedkov. Z tohto dôvodu, záujem o výskum kvality vnútorných prostredím rastie, pričom hlavný dôraz je ...
 • Effect of car speed on amount of air supplied by ventilation system to the space of car cabin 

  Fišer, Jan; Pokorný, Jan (EDP Sciences, 2014-03-25)
  The amount of air supplied by ventilation system (HVAC system) of a car into a cabin is one of the main parameters for the correct simulation and prediction of a car cabin heat load. This amount is not based only on the ...
 • Ekonomická efektivnost systémové elektroinstalace 

  Jorda, Martin
  Tato diplomová práce se snaží ukázat rozdíly jednak mezi obyčejnou zastaralou domovní elektro-instalací a klasickou elektroinstalací používanou dnes, ale dále také mezi touto „klasickou“ do-movní elektroinstalací a tzv. ...
 • Energeticky úsporná budova mateřské školy v Holubicích 

  Čtvrtečka, Václav
  Cílem magisterského projektu je návrh mateřské školy v Holubicích. Budova má tři části. První zahrnuje učebny a pomocné prostory (šatny, umývárny atd.), Druhé technické a personální zázemí a třetí zahrnuje tělocvičnu se ...
 • Energeticky úsporný administrativní objekt s posilovnou a wellness Kostka 

  Kotas, Marek
  Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem administrativního objektu včetně jeho technického zařízení. Technické zařízení objektu zahrnuje vzduchotechnické a klimatizační zařízení, vytápění, potřebu vody, osvětlení a ...
 • Klimatizační jednotka do optické hlavice 

  Janošík, Tomáš
  Táto práca sa venuje návrhu obvodového zapojenia a konštrukcie klimatizačnej jednotky, určenej na reguláciu teploty a vlhkosti v optickej hlavici. Jednotka je doplnená o funkcie zvyšujúce jej spoľahlivosť, ako kontrola ...
 • Koncepce Super Gridu 

  Chodura, Przemysław
  Cílem bakalářské práce “Super Grids Conception” je poskytnout komplexní náhled na problematiku Super Gridů ve smyslu pozadí, konceptu jako takového, dostupných technologií, dosavadních zkušeností a budoucího vývoje, možných ...
 • Mateřská a základní škola ve Škrdlovicích 

  Peňáz, Zdeněk
  Cílem diplomové práce je zpracování určených částí projektové dokumentace pro stavební povolení Mateřské a základní školy ve Škrdlovicích s téměř nulovou spotřebou energie. Budova je členěna na tři části: dvoupodlažní ...
 • Minimizing Power Consumption of Automotive AC System by Condenser Fan Speed Control 

  Glos, Jan; Kozovský, Matúš; Šolc, František; Václavek, Pavel (IEEE, 2020-06-17)
  This paper introduces three methods of an automotive refrigeration compressor power measurement and computation. All the methods are evaluated on a test bench with convenient results. The model-based method in combination ...
 • Model-based Electronic Expansion Valve Feed-forward Control for Electrified Automotive Vapor Compression Refrigeration System 

  Glos, Jan; Šolc, František; Václavek, Pavel (IEEE, 2020-10-18)
  This paper presents a model-based method of electronic expansion valve feed-forward control for the automotive vapor compression refrigeration system. The model of the refrigeration system was assembled and the equation ...
 • Modelování vnitřního prostředí výdeje léčiv 

  Přikryl, Jan
  Diplomová práce se zabývá modelováním vnitřního prostředí v místnosti výdeje léčiv. CFD simulace vnitřního prostředí jsou provedeny pro letní a zimní období ve dvou variantách technického řešení vzduchotechniky a vytápění. ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bíza, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení pro rodinný dům. První část práce se zabývá možnostmi větrání a chlazení, vzduchovody a jejich součástmi a vybranými větracími jednotkami. Následující část se zabývá ...
 • Nízkoenergetické řadové rodinné domy, Okříšky 

  Pilinszki, Martin
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh řadových rodinných domů, které se nachází v městysu Okříšky (kraj Vysočina), na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním územní Okříšky (709778). ...
 • Penzion Zátoka 

  Rajchl, Filip
  Cílem mojí diplomové práce je navrhnout nový penzion s názvem Zátoka, nacházející se v blízkosti Pozlovické přehrady. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je zaměřena na architektonický a stavební návrh budovy. ...
 • Polyfunkční dům Křivánek 

  Kajzarová, Monika
  Cílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v Brně-Žebětín. Projekt má tři části: návrh budovy, technického zařízení budovy a simulace vnitřního prostředí mateřské školy. Budova je ve tvaru písmene L. Má tři ...
 • Přenosné automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Veis, Samuel
  Tato práce se zabývá návžením a realizací pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin ventilátorů, elektrických strojů a jiných elementů. Práca obsahuje rozsáhlou rešeržní část ohledem vzduchotechnické problematiky. ...
 • Řídící systém budov 

  Kunický, Daniel
  Tato práce umožňuje náhled do systému měření a regulace a jeho projektování. Systém měření a regulace je součástí mnoha moderních budov od rodinných domů až po výzkumné střediska. Tento systém je také schopen zajistit ...
 • Sběr MaR dat 

  Podolský, Ondřej
  Tato diplomová práce nastiňuje představu o pojmu inteligentní budova a s tím související technologie. V první části jsou popsány prostředky používané v oblasti inteligentních instalací a to zejména vybrané komunikační ...
 • Středisko volného času Vyškov 

  Formánek, Petr
  Středisko volného času Tématem mojí diplomové práce je projekt nového střediska volného času ve Vyškově. Budova je rozdělena na dvě části. Hlavní část má dvě nadzemní podlaží se vstupní halou s recepcí, učebnami, kancelářemi, ...