Now showing items 1-4 of 4

 • Efficient Models for Objective Video Quality Assessment 

  Javurek, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-12)
  Two models for objective assessment of compressed video quality and results from subjective and objective tests of several low bit-rate video coders are introduced in this paper. First model is based on mathematical measures ...
 • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...
 • Subjektivní testy kvality videa pro Ultra HDTV videosekvence 

  Stavěl, Marek
  V této semestrální práci jsou popsány možnosti zdrojového kódování videa. Vlastnosti videí a jejich doporučené úpravy pro test. Práce popisuje subjektivní metody hodnocení kvality a jejich rozdělení na metriky s referencí ...
 • Ztrátová komprese pohyblivých obrazů 

  Šiška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá popisem ztrátové komprese pohyblivých obrazů. V kapitolách jsou popsány základní informace o kompresi obrazu a dále jednotlivé standardy pro ztrátovou i bezeztrátovou kompresi statických i ...