Now showing items 1-6 of 6

 • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

  Filip, Jan
  Diplomová práce se zabývá detekcí a sledováním malých pohybujících se objektů ze statického obrazu. Je zde uvedený obecný přehled metod a přístupů řešení detekce a sledování objektů. Dále jsou zde popsány i některé jiné ...
 • Detekce charakteristických bodů obličeje v telerentgenovén snímku 

  Hruška, Martin
  Popis telerentgenových snímku a charakteristických bodu na lebce pro kefalometrické analýzy. Teoretický rozbor digitálního obrazu a úpravy snímku pred samotnou detekcí. Výber možných metod pro stanovení charakteristických ...
 • Detekce objektů v obraze 

  Kubínek, Jiří
  Práce je věnovaná metodám detekce objektů v obraze. Seznamuje čtenáře se základními přístupy a algoritmy užívanými v této problematice, zejména pak s algoritmem AdaBoost, jeho rozšířením WaldBoost a s některými příznaky ...
 • Detekce obličeje 

  Šašinka, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí obličeje v obraze. Bude zde uveden přístup, který nejprve detekuje jednotlivé obličejové rysy (oči, nos, koutky úst), které pak podle určitých pravidel spojuje do výsledné detekce ...
 • Implementace obrazových klasifikátorů v FPGA 

  Kadlček, Filip
  Práce je zaměřena na obrazové klasifikátory a jejich implementaci v FPGA. Klasifikátory dělí na dvě skupiny - slabé a silné klasifikátory. Ve skupině silných klasifikátorů se zaměřuje především na AdaBoost. Ve skupině ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - detekce a rozpoznání obličeje 

  Korchakov, Sergei
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním obrazu v platformě Android, respektive vývojem mobilní aplikace, která je schopná provádět detekci a rozpoznávání obličejů v reálné scéně. V rámci projektu byla provedená rešerše ...