Now showing items 1-4 of 4

 • Přístavba výrobní haly Simandl v Petrovicích, příprava realizace a řízení stavby 

  Hlinšťák, Filip
  Diplomová práce řeší vybrané části přípravy a realizace přístavby výrobní haly se zázemím skladů v Petrovicích u Karviné. Práce obsahuje technické zprávy, řešení širších dopravních vztahů, studii hlavních technologických ...
 • Výroba ocelových konstrukcí hal 

  Ondráček, Pavel
  Bakalářská práce uceleným způsobem pojednává o výrobě ocelových konstrukcí hal. V úvodní kapitole seznamuje s výhodami a nevýhodami ocelových konstrukcí, jejich základním rozdělením, jednotlivými typy konstrukcí a jejími ...
 • Vzduchotechnika pro bankovní ústav 

  Fára, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem vzduchotechniky pro bankovní centrum. Podrobně jsou řešeny všechny místnosti včetně velkých hal a hygienického zázemí. Objekt je dvoupodlažní. Haly a konferenční místnosti jsou klimatizovány centrálním ...
 • Železobetonová montovaná hala 

  Hubačková, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřená na návrh vybraných prvků montované železobetonové konstrukce haly. Prvky určené k návrhu jsou předpjatý vazník, vaznice, sloup, kalich a pilota. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu SCIA ...