Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza pohonu modelu domovního výtahu s EC motorem 

  Javořík, Zdeněk
  Práce pojednává o možnostech vyhodnocování polohy a o řízení pohonu pomocí pracovního prostředí SMI. Dále se zaměřuje na vytvoření programu pomocí navrhnutého algoritmu řízení. Práce je realizována na modelu výtahu s ...
 • Aplikace pro mapování magnetického pole přístrojem F.W.BELL 9950 

  Kohnheiser, Jan
  Cílem tohoto projektu je seznámit čtenáře s možnostmi ovládání měřicího přístroje F.W. Bell 9950 pomocí počítače. V práci je rozebrána problematika měření magnetické indukce a bude představen samotný měřicí přístroj i jeho ...
 • Autonomní mobilní robot 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací podvozku pro autonomní kolový mobilní robot spolu s návrhem vhodného řídicího systému. Pro pohyb robotu bylo třeba vytvořit jednotlivé moduly pro měření okolních dat, jejich následné ...
 • Digitální tachometr 

  Bařinka, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh komponentů a praktickou realizací digitálního tachometru. V práci jsou popsány tři základní konstrukce tachometru včetně praktické ukázky, způsoby měření rychlosti a zkoušení ...
 • Koloběžka s BLDC pohonem 

  Doležal, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pohonné jednotky pro přenosnou skládací koloběžku. Jako pohon je použit BLDC motor. V práci je navržena elektronika pro senzorové řízení. Je použita six-step metoda komutace. V praktické ...
 • Kompaktní měnič pro BLDC motor 

  Nevřivý, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací kompaktního měniče pro bezkartáčový elektromotor o mechanickém výkonu 600 W a jmenovitém momentu 1,6 Nm. Motor je koncipován na napětí meziobvodu 300 V. Důraz je kladen především na cenu ...
 • Měření magnetického pole 

  Šimberský, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením magnetického pole a senzory, jimiž lze snímat magnetické pole. V práci je vysvětlen princip Hallových sond a třech typů senzorů magnetického pole založených na magnetorezistivních ...
 • Model větrného tunelu s univerzálními vstupy a výstupy 

  Holčík, Martin
  Cílem práce je navrhnout a realizovat model větrného tunelu. Model je možné ovládat různými standardizovanými rozsahy signálů a to jak v analogové podobě, tak i v digitální. Model se skládá ze dvou ventilátorů – ventilátoru ...
 • Návrh gaussmetru s tříosou měřicí sondou 

  Hejtmánek, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem gaussmetru s tříosou měřicí sondou pro mapování magnetického pole a následnou rekonstrukci obrazu za pomoci magnetické impedanční tomografie. Komerčně dostupné gaussmetry mají pro tyto účely malou ...
 • Návrh měniče pro BLDC motor 

  Stejskal, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci měniče pro BLDC motor o výkonu 500W s bateriovým napájením, dále pojednává o možnostech realizace měničů a možnostech řízení těchto motorů. Popisuje realizaci měniče za použití ...
 • Optimalizace modelu vodní elektrárny 

  Kršiak, Oliver
  Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením meracích prístrojov a programu pre riadenie modelu vodnej elektrárne určenej k laboratórnym účelom. Prvým krokom je zvýšiť mechanický výkon pôovodného modelu vodnej elektrárne. ...
 • Ovládání elektromotoru zdvižné rampy 

  Špát, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem ovládání stejnosměrného elektromotoru pro zdvižnou rampu, který je napájen 12voltovou autobaterií. Je zde popsán výběr řídícího prvku, kde je porovnána vhodnost využití mikrokontroléru a ...
 • Řízení BLDC motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou senzorového řízení BLDC motoru pomocí Hallových snímačů. BLDC motor je připojen k 3 fázové nízkonapěťové desce od firmy Freescale, která je přímo přizpůsobena k řízení těchto ...
 • Snímače pro nedestruktivní kontrolu strukturního stavu výrobků 

  Makówka, Tomasz
  Bakalářská práce je zaměřena na metody a použití snímačů pro nedestruktivní strukturoskopickou kontrolu materiálu. Podrobněji se práce zabývá magnetickou metodou v literatuře označovanou jako metoda bodového pólu a způsobů ...
 • Snímače proudu 

  Vaculík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem známých druhů snímačů proudu, mezi které patří například proudové transformátory, bočníky, a také moderní snímače s použitím Hallovy sondy, nebo Rogowského cívky. Následně ...
 • Snímače střídavého proudu 

  Hašpica, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané typy snímačů střídavého proudu s důrazem na návrh jednoho zvoleného typu. Snímaní střídavého proudu lze provádět za pomocí např. meřicího transformátoru proudu, Hallovy sondy ...
 • Vlastnosti čidel proudu 

  Čížek, Ondřej
  V této práci jsou popsány všechny používané čidla proudů, způsob jejich funkce a u každého čidla jsou popsány jejich vlastnosti. Dále je zde krátce popsán program LabVIEW a měření, které pomocí něho proběhlo se zaměřením ...
 • Vyhodnocování chybovosti komponent pro měření parametrů z FVE 

  Rataj, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací testovací stanice pro reálné měření Hallových sond, které slouží k měření velkých stejnosměrných proudů (stringů) vyskytujících se zejména u FVE. U těchto sond dochází ...
 • Výroba a implementace enkodérové jednotky 

  Kirchner, Tomáš
  Tato práce se zabývá implementací jednotky absolutního magnetického enkodéru jako senzoru natočení DC motoru na zařízení zvané ballbot v rámci projektu BB-8 v mechatronické laboratoři. Věnuje se principům a omezením ...