Now showing items 1-6 of 6

 • Bezdrátový modulární systém pro řízení a sběr dat řízený pomocí PC 

  Pejchal, Luboš
  Cílem toho projektu bylo navržení koncepce levného a jednoduchého bezdrátového modulárního systému pro bezdrátové řízení zařízení a přenos krátkých úseků informačních dat (měření teploty, sledování stavu zařízení,…). Celý ...
 • Firmware pro vestavný vysílač a přijímač pro bezdrátovou komunikaci v SRD pásmu 

  Vomáčka, Martin
  Tato práce se věnuje problematice bezdrátového přenosu v bezlicenčním ISM pásmu. Cílem bylo navrhnout a implementovat firmware vysílače a přijímače pro použití v drobnějších uživatelských projektech. Pro bezdrátovou ...
 • Program pro demonstraci kanálového kódování 

  Závorka, Radek
  Cílem práce je vytvořit program pro demonstraci kanálového kódování využitelný při výuce. Byly vybrány kódy od jednodušších až po složitější, které se blíží limitu Shannonova teorému o kapacitě kanálu. Jedná se o Hammingův ...
 • Protichybové systémy s prokládáním 

  Pacher, Jakub
  Tato práce se zabývá protichybovými systémy s prokládáním. Nejdříve je podán přehled o často používaných zabezpečovacích kódech. Dále jsou popsány základní dvě techniky prokládání spolu s jejich porovnáním. V další části ...
 • Protichybové systémy využívající blokové kódy 

  Pacher, Jakub
  Práce se zabývá výběrem a následným ověřením funkčnosti samoopravného kódu vhodného pro zabezpečení proti shlukujícím se chybám. Nejprve je podán rozbor protichybového kódového systému a požadavky kladené na něj. Dále je ...
 • Protichybové zabezpečení v digitálních komunikačních systémech 

  Kostrhoun, Jan
  Práce se zabývá dopřednou protichybovou korekcí. V práci jsou popsány základní metody a algoritmy protichybové korekce. Pro prezentaci postupu kódování a dekódování Hammingova kódu, Reed-Müllerova kódu, Fireova kódu, ...