Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh hardwarového šifrovacího modulu 

    Bayer, Tomáš
    Tato diplomová práce pojednává o problematice kryptografických systémů a šifrovacích algoritmů, u nichž je rozebráno, jak fungují, kde se využívají a jak se implementují v praxi. V první kapitole jsou uvedeny základní ...
  • Testování spojů a externích paměťových komponent v FPGA 

    Louda, Martin
    Tato práce se zabývá testováním propojů a paměťových prostředků na kartě COMBO2. Začátek práce je věnován představení problematiky testování propojů a pamětí typu RAM. V hlavní části práce je představen návrh obecné ...