Now showing items 1-9 of 9

 • Měření tvrdosti materiálů a zpracovávání zjištěných hodnot. 

  Macháč, Miroslav
  Práce je zaměřena na rozbor zkoušek tvrdosti a metody vyhodnocení změřených hodnot. Teoretická i experimentální část klade důraz na zkoušení kovových technických materiálů, pomocí nejpoužívanějších metod v technické praxi. ...
 • Měření tvrdosti materíálů a zpracování naměřených výsledků. 

  Kopřiva, Antonín
  Cílem této práce je představení základních zkoušek tvrdosti, se zaměře-ním na princip vyhodnocování těchto zkoušek. Bude vybráno několik typů dru-hů materiálu, na kterých budou provedeny vhodné zkoušky tvrdosti.
 • Návary proti opotřebení 

  Pagáč, Aleš
  Předmětem této diplomové práce bylo studium opotřebitelných návarů, včetně vhodných základních i přídavných materiálů a technologií navařování vhodných ke konkrétní aplikaci návaru tvrdokovu na lopatky mísiče slévárenského ...
 • Optical, mechanical and fractographic response of transparent alumina ceramics on erbium doping 

  Drdlík, Daniel; Drdlíková, Katarina; Hadraba, Hynek; Maca, Karel (Elsevier, 2017-11-01)
  Alumina ceramics found their utilisation in many applications which can be further extend by attaining functional properties; in our case the transparency obtained through precise processing and photoluminescence due to ...
 • Přístrojové vybavení pro zkoušení tvrdosti materiálů. 

  Kolář, Ladislav
  Cílem této práce je poskytnout jednoduchý přehled v oblasti přístrojů pro měření tvrdosti se zaměřením na nové technologie využívané moderními zařízeními, ukázat vhodnost použití jednotlivých metod měření na konkrétních ...
 • Tricalcium Phosphate - Magnesium Interface: Microstructure and Properties 

  Casas Luna, Mariano; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Horynová, Miroslava; Gejdoš, Pavel; Klakurková, Lenka; Díaz de la Torre, Sebastian; Kaiser, Jozef; Čelko, Ladislav (Trans Tech Publications, 2017-01-01)
  The fabrication of a composite material based on magnesium (Mg) and tricalcium phosphate is reported in this work. Rods of -tricalcium phosphate (-TCP) were processed and consolidated together with pure Mg powder through ...
 • Vliv tloušťky plechu na tvrdost materiálu svarového spoje 

  Valášek, Daniel
  Tato práce se zabývá vlivem tloušťky, výkonu laseru a typu materiálu na výslednou tvrdost svarového spoje vzniklého pomocí laserového svařování konstrukčních ocelí. Kromě popisu technologie svařování a popisu experimentu ...
 • Zkoušky tvrdosti a jejich aplikace v oblasti strojírenské produkce. 

  Černohousová, Pavla
  Cílem této bakalářské práce je v první teoretické části přehledně popsat vývoj, druhy a základní principy zkoušek tvrdosti. V praktické části jsou některé tyto zkoušky aplikovány na shromážděné vzorky. Dosažené výsledky ...
 • Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství. 

  Duba, Hynek
  Bakalářská práce se zabývá stručným přehledem, zaměřeným na v dnešní době nejpoužívanější metody zkoušek tvrdosti. Zaměřuje se také na využívání těchto metod v praxi a průzkum provádění těchto metod na Jihlavsku. Srovnání ...