Now showing items 1-7 of 7

 • Hardware a software pro mobilní roboty 

  Sárközy, Gabriel
  Cílem projektu je modifikovat hardware a software malých mobilních robotů, aby lépe plnily soutěžní úkoly v třídě Micromouse a Path Follower. První část projektu zahrnuje oživení a zdokumentování aktuálního stavu robota ...
 • Hardwarová akcelerace šifrování síťového provozu 

  Novotňák, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat vyskorychlostní šifrátor síťového provozus propustností 10Gb/s v jednom směru. Implementační platformou je FPGA Xilinx Virtex5vlx155t umístěné na kartě COMBOv2-LXT. Šifrování ...
 • Implementace Asset managementu 

  Fuxa, Lukáš
  Tato diplomová práce obsahuje návrh implementace Asset managementu do ServiceNow v nejmenované nadnárodní společnosti. Cílem diplomové práce je analýza požadavku společnosti a nalezení vhodného řešení implementace Asset ...
 • Posouzení informačního systému firmy, procesů a návrh změn 

  Zvolánek, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou informačního systému firmy a některých vybraných procesů spojených s informačním systémem. Obsahuje teoretické základy do problematiky, analýzu a zhodnocení informačního systému ve firmě ...
 • Převodník USB joysticku na ethernetové rozhraní pro řízení robotu 

  Šutera, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí převodníku USB joysticku na Ethernetové rozhraní. V první části jsou teoreticky rozebrány oba protokoly použité pro převodník. Následuje rozbor současných mikroprocesorů na ...
 • Simulace PLC v nástroji TwinCat 

  Krátký, Martin
  Bakalářská práce je o možnostech nástroje TwinCat pro programování programovatelného logického automatu (PLC). V rámci práce bude popsán princip PLC a využití PLC v dnešní době. Dalším bodem v práci bude popsání vývojového ...
 • Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla 

  Gróf, Marko
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody ...