Now showing items 1-9 of 9

 • Fitness a Wellness centrum 

  Pospíchal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace fitness a wellness centra. Navrhovaný objekt se nachází v okrajové části Havlíčkova Brodu v klidovém prostředí s přímou návazností na městskou přehradu. ...
 • Mateřská škola 

  Medová, Jana
  Hlavním cílem mé práce je navrhnout mateřskou školu. Nachází se na západním okraji Havlíčkova Brodu na pozemku č. 653/1 v katastrálním území Havlíčkův Brod. Pozemek je svažován na jih. Budova má dvě nadzemní podlaží. Přízemí ...
 • Návrh zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Humpolec 

  Turoň, Martin
  Téma bakalářské práce se zabývá zvýšením traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Humpolec. Zvýšení rychlosti je navrhováno při zachování stávajících geometrických parametrů koleje, které splňují mezní hodnoty normy ČSN ...
 • Polyfunkční dům Rozkošská 

  Jonáš, Filip
  Předmětem diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu Rozkošská. Objekt se bude nacházet ve městě Havlíčkův Brod v části Rozkoš. Novostavba bude rozdělena na ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím v Havlíčkově Brodě 

  Horáková, Lenka
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou (kadeřnictvím) v Havlíčkově Brodě a obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění částečně podsklepené stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyři osoby a je ...
 • Rodinný dům s půjčovnou nářadí v Havlíčkově Brodě 

  Dvořák, František
  Bakalářská práce řeší projekt rodinného domu s půjčovnou nářadí v Havlíčkově Brodě. Rodinný dům je určen pro čtyřčlennou rodinu, má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Půjčovna nářadí je navržena jako jednopodlažní s ...
 • Řešení dopravy v centru Havlíčkova Brodu 

  Tobek, Miroslav
  Náplní práce je řešení dopravy v centru města Havlíčkův Brod. Zejména se jedná o úpravu pozemní komunikace II/150, která spočívá ve změně organizace dopravy v ulicích Dolní, Žižkova a Na Ostrově ze stávajícího obousměrného ...
 • Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě 

  Bočková, Veronika
  Diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Ledečská na parcelách č. 561/1 a 664/17, které jsou mírně svažité. Objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. Obvodové nosné stěny ...
 • Vývoj sídla podle jeho interpretace na mapách 

  Kovář, Ondřej
  Práce se zabývá vývojem zákresu města Havlíčkův Brod na dostupných kartografických dílech od nejstarších až po současné. Jedná se o topografické a katastrální mapy, orientační plány a veduty. Práce se také věnuje posouzení ...