Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt eCALL z pohledu informatiky a soudního inženýRství 

    Rak, Roman; Zrubák, Róbert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
    Již v blízké budoucnosti váš nový vůz bude vybaven elektronickým bezpečnostním systémem, který v případě nehody sám zavolá záchranné složky. I když budete v bezvědomí, systém udá polohu vozidla ať jste kdekoliv a záchrana ...