Now showing items 1-3 of 3

 • Měření a analýza EKG signálu 

  Černohous, Lukáš
  V první části se tato práce se zaměřuje na teoretické znalosti o vzniku, měření a filtraci EKG signálu. Dále pak zkoumá R-vlnu coby nejvýraznější část QRS komplexu, popisuje prostředí LabVIEW a rozhraní Vernier LabPro. ...
 • Měřič variability tepové frekvence 

  Starzyczny, Radek
  Cílem práce bylo vytvořit modul umožňující příjem a následné zpracování HRV (Heart Rate Variability) signálu z hrudních pásu sporttesteru. Modul je koncepčně řešen jako rozšiřující karta pro vývojový kit STM32-Primer2. Pro ...
 • Mobile System for Monitoring Sports Activity 

  Maleňák, F. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this thesis is to present possible technical solution for monitoring sports activity. Electric signals of heart are transmitted into an open-source Arduino platform and results are presented to the user in a ...