Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza variability srdečního rytmu vlnkovou transformací 

    Labounková, Ivana
    Bakalářská práce je zaměřena na popis HRV a jeho význam, a jeho změny v souvislosti s ischemií. Práce se dále zabývá metodami analýzy HRV v časové oblasti a pomocí vlnkové transformace a následným porovnáním těchto metod.
  • Měřič variability tepové frekvence 

    Starzyczny, Radek
    Cílem práce bylo vytvořit modul umožňující příjem a následné zpracování HRV (Heart Rate Variability) signálu z hrudních pásu sporttesteru. Modul je koncepčně řešen jako rozšiřující karta pro vývojový kit STM32-Primer2. Pro ...