Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza kauzálního vztahu mezi kardiovaskulárními signály 

  Tiurina, Mariia
  Neinvazivní vyhodnocení správné funkčnosti kardiovaskulárního systému lze provést na základě detekce baroreflexní aktivity. Daná diplomová práce se zabývá problematikou baroreflexní citlivosti z anatomického, patologického ...
 • Heart Rate Measurement Using Smartphone Accelerometer 

  Víteček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The article deals with the possibility of the heart rate measuring using smartphone’s accelerometer. This method is shortly described in the first part of this article. The second part describes methodology and testing. ...
 • Kardiotachometr 

  Čech, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tématem srdečního rytmu, jehož monitorování a vyhodnocení je významné pro diagnostiku srdečních dysfunkcí. První část práce je zaměřena na anatomický popis srdce a jeho činnost. Součástí je popsání ...
 • Měření tepové frekvence 

  Jiřík, Ondřej
  Tato práce se zabývá měřením parametru tepové frekvence. Jedním z cílů práce je shrnutí metod pro měření tepové frekvence, z jakých veličin je možné tepovou frekvenci odvodit a následně vyhodnotit. Zabývá se i přesností ...
 • Měření tepové frekvence 

  Danielová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá měřením tepové frekvence, jejím monitorováním a vyhodnocením, které je významné pro diagnostiku dysfunkcí srdce. První část práce popisuje anatomii srdce a jeho činnost, dále je zmínka o srdečním ...
 • Měření tepové frekvence pomocí chytrého telefonu 

  Víteček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá možností měření tepové frekvence pomocí chytrého telefonu. V dnešní době velká část lidí vlastní chytrý mobilní telefon a novější přístroje díky svým senzorům a dalšímu vybavení dokáží ...
 • Měřič variability tepové frekvence 

  Süss, Ivo
  Cílem bakalářské práce bylo vyvinout zařízení, které bude přijímat signál ze sporttesterého pásu a následně bude tento signál zpracovávat. Měřič je postaven na vývojovém kitu STM32 Primer2. Pro příjem signálů ze sporttesterových ...
 • Mobilní systém pro monitorování sportovní aktivity 

  Maleňák, Filip
  Cílem této diplomové práce je rozbor metod používaných při monitorování aktivit sportovců a popis odpovídajících technických řešení se zaměřením především na sledování tepové a dechové frekvence. Je předloženo technického ...
 • Monitor EKG v prostředí LabVIEW 

  Pavlišta, Libor
  Hlavním cílem této práce je seznámení se s EKG signálem, jeho vznikem jako takovým a vazba mezi mechanickou a elektrickou částí srdce. Dále jeho podrobným rozebráním složek, například QRS komplexu, určení chybných stavů ...
 • Zařízení pro měření tepové frekvence 

  Malínský, Zdeněk
  Variabilita srdečního rytmu patří k základním a nejčastěji vyhodnocovaným fyziologickým údajům v lékařství. Tepová frekvence slouží jako ukazatel činnosti srdce. Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro měření ...