Now showing items 1-7 of 7

 • Absorpční tepelná čerpadla pro malé aplikace 

  Pejcl, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na absorpční tepelná čerpadla pro malé aplikace. Cílem práce je shrnout základní rozdíly mezi kompresorovými tepelnými čerpadly a absorpčními tepelnými čerpadly. A navrhnout systém s ...
 • Energetický posudek a PENB při výměně zdroje tepla v rodinném domě 

  Minář, David
  Diplomová práce se zabývá energetickým posudek a průkazem energetické náročnosti budovy při výměně zdroje tepla v rodinném domě. Teoretická část práce se zabývá problematikou termografie a využití termokamer v energetické ...
 • Heating of building with almost zero energy consumption 

  Kubátová, Anna
  Cílem práce je modelování energetických potřeb pro vytápění a průběh vnitřních teplot v budově se skoro nulovou spotřebou energie. Součástí práce je ekonomické a energetické zhodnocení. Navržený systém vychází ze zásad ...
 • Novostavba polyfunkčního objektu na ulici Jana Babáka, Brno 

  Kolářová, Eva
  Projekt má za cíl ověřit možnosti návrhu rozsáhlých budov z hlediska trvale udržitelné výstavby. Účelem bylo navrhnout energeticky úsporný víceúčelový objekt, který bude mít minimální negativní vliv na ŽP. Upřednostňuje ...
 • Renovace budovy s ohledem na její eneregetickou náročnost 

  Balíková, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou řešení renovace panelového bytového domu s ohledem na energetickou náročnost. Teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech. Získané znalosti byly následně aplikovány ve výpočtové ...
 • Tepelné čerpadlo pro rodinný dům 

  Merta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé ...
 • Vzduchotechnika kongresového centra 

  Kovářík, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem vzduchotechniky kongresového centra. V rámci této budovy byl řešen kongresový sál s přilehlými toaletami a bazénová hala.