Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

    Škvařil, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá všeobecným shrnutím základních znalostí vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové a moderní technologie vytápění a následný rozbor modelového domu s řešením.
  • Možnosti využití geotermální energie 

    Kohut, Vojtěch
    Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s možnostmi praktického využití geotermální energie. Geotermální energie pochází z nitra naší planety. Jako taková se ...