Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh modulového trubkového výměníku tepla 

  Marx, Sven
  Hlavním cílem této práce je seznámit se s požadavky specifické procesní aplikace a návrhem výměníku tepla s křížovým tokem pracovních látek a zhodnotit návrh předmětného výměníku pomocí simulačního softwaru. Nejprve jsou ...
 • Řízené odvlhčování v letním období 

  Voleš, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh a zhodnocení dvou variant stavební úpravy (rekonstrukce) stávajícího vzduchotechnického zařízení, které obsluhuje laboratorní prostory pro výrobu mikroelektroniky společnosti GL Electronic, ...
 • Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů 

  Grmolcová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá malými vzduchotechnickými jednotkami, pro větrání bytů a rodinných domů. Nejprve jsem se zabývala měřením dvou kompaktních vzduchotech-nických jednotek, zpracováním naměřených dat, porovnáním ...