Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu 

  Valešová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotního vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Úvod obsahuje zamyšlení nad nutností využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění. Druhá, praktická část je věnována popisu ...
 • Non-Linear Model Predictive Control of Cabin Temperature and Air Quality in Fully Electric Vehicles 

  Glos, Jan; Otava, Lukáš; Václavek, Pavel (IEEE, 2021-01-25)
  This article describes an application of Non-linear Model Predictive Control algorithms on energy efficient control of fully electric vehicle cabin temperature and air quality. Since fully electric vehicles can not utilize ...
 • Tepelná čerpadla pro rodinný dům 

  Lančarič, Vít
  V tejto bakalárskej práci som sa venoval opisu princípu tepelných čerpadiel a ich rozdeleniu z hľadiska využívania nízkopotencionálneho tepla. Ďalej som si vybral konkrétny daný objekt (rodinný dom) na ktorom je inštalované ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

  Ondráček, Miroslav
  Tato práce pojednává o moderním vytápění rodinných domů pomocí tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a ...
 • Vytápění a příprava teplé vody zázemí fotbalového stadionu 

  Jebavá, Klára
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vytápění a přípravu teplé vody pro zázemí fotbalového stadionu. Do zadaného objektu je navrženo jako zdroj tepelné čerpadlo. Objekt bude vytápěn pomocí podlahového vytápění v ...
 • Vytápění rodinného domu tepelnými čerpadly 

  Sláma, David
  Bakalářská práce se zabývá vytápěním rodinného domu tepelnými čerpadly. Úkolem bylo navrhnout vhodné tepelné čerpadlo pro zvolený rodinný dům. Je zde uveden postup výpočtu celkové tepelné ztráty objektu a volba tepelného ...
 • Zemní zdroje tepla pro tepelná čerpadla – plošné kolektory 

  Houdek, Milan
  Cílem této bakalářské práce je stručně popsat typy plošných kolektorů a porovnat je s ostatními zdroji tepla pro tepelná čerpadla z investičního hlediska. Dále srovnat tento způsob vytápění s jinými druhy tepelných zdrojů ...
 • Zemní zdroje tepla pro tepelná čerpadla – vertikální vrtané kolektory 

  Pech, Ondřej
  Práce se zabývá využitím vrtaných zemních kolektorů jako zdroje tepla pro tepelná čerpadla. Teoretická část obsahuje seznámení s historií a principem tepelného čerpadla, jeho provozními režimy, vysvětlením topného faktoru, ...