Now showing items 1-8 of 8

 • Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo (HRSG) 

  Maršík, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu dvoutlakého kotle na odpadní teplo. Je rozdělena do devíti částí, ta první popisuje, jak bude kotel proveden a rozložen. Druhá část se věnuje tepelnému výpočtu. Třetí část se zabývá ...
 • Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo za plynovou turbinu,137,4kg/s spalin,569° C 

  Šmejkal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem rozměrů a uspořádání výhřevných ploch kotle na odpadní teplo za plynovou turbínu pro zadané výstupní parametry páry a vstupní parametry spalin. Dále jsou navrženy ...
 • Navrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo (HRSG) za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Pauliny, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvojtlakého horizontálního kotle využívající teplo spalin za spalovací turbínou na zemní plyn. Zahrnuje návrh a výpočet jednotlivých výměníků, jejich základní uspořádání s ohledem na ...
 • Návrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo 

  Med, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem rozměrů výhřevných ploch kotle na odpadní teplo, který je umístěn za spalovací turbínou, při zadaných parametrech spalin a požadovaných parametrech páry. V prvních ...
 • Návrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo 

  Slíva, Karel
  Těžištěm této diplomové práce je zpracování návrhu dvojtlakého horizontálního kotle na odpadní teplo. Úvodní část zahrnuje tepelný výpočet, jakož i návrh uspořádání teplosměnných ploch a provedení a rozložení kotle. ...
 • Návrh dvoutlakého kotle na odpadní teplo za spalovací turbinu, 150 kg/s spalin, 600 °C 

  Petrů, Lukáš
  Tato diplomová se zabývá dvoutlakým kotlem na odpadní teplo za spalovací turbínu. Ze zadaných parametrů páry a spalin byly navrženy výhřevné plochy, konkrétně jejich velikost a uspořádání. Celkové provedení je pak navrženo ...
 • Návrh turbíny do kombinovaného cyklu 

  Veselý, Petr
  Diplomová práce se zabývá parní turbínou v kombinovaném cyklu. Práce obsahuje čtyři základní části. Na začátku je popsána historie paroplynových oběhů. Druhá část se věnuje výpočtům spalinového kotle. Předposlední část se ...
 • Parní generátor 

  Krčálová, Petra
  Diplomová práce na téma Parní generátor pojednává o zlepšení účinnosti vlivem využití kombinovaného cyklu při výrobě elektrické energie. V první části práce jsou uvedeny možnosti využití spalovacích motorů v energetice a ...