Now showing items 1-12 of 12

 • Kvalita otopné vody pro zdroje tepla 

  Snášelová, Tereza
  Obsahem diplomové práce je hodnocení kvality otopné vody ve vytápěcích systémech. V experimentální části práce je popis použitých metod a přístrojů a je také zpracována analýza sebraných vzorků. Teoretická část se věnuje ...
 • Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda a zdrojem na tuhá paliva pro vytápění rodinného domu 

  Španihelová, Kateřina
  Cílem této práce je navrhnout otopnou soustavu pro rodinný dům včetně návrhu a výpočtu potřeby tepla pro ohřev teplé vody. Zadanými zdroji tepla jsou tepelné čerpadlo vzduch-voda a zdroj na tuhá paliva. Úkolem práce bylo ...
 • Návrh systému vykurovania bytového domu 

  Čunderlík, Marek
  Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá rozborom zariadenia kotolní. Vo výpočtovej časti rieši návrh vykurovania trojpodlažného bytového domu pomocou sústavy vykurovacích telies. Navrhnuté sú všetky zariadenia, ...
 • Otopná soustava domu s pečovatelskou službou 

  Dostál, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy a přípravou teplé vody pomocí solárního termického systému domu s pečovatelskou službou. První část práce stručně pojednává o historii solárních kolektorů, jednotlivých ...
 • Rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu po celkovém zateplení 

  Doležal, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce otopné soustavy rodinného domu po celkovém zateplení. První část práce je věnována seznámení se s řešeným objektem. V dalším kroku je vypočtena jeho tepelná ztráta. Podle ...
 • Teplovodní otopné soustavy se solárními prvky 

  Umýsa, Radovan
  Bakalářská práce se zabývá popisem teplovodních otopných soustav s využitím solárních prvků. Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části bakalářské práce jsou popsány druhy teplovodních otopných soustav a jejich ...
 • Vliv typu solárního kolektoru na ohřev solárního zásobníku 

  Čunderlík, Marek
  Diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá rôznymi druhmi systémov na prípravu teplej vody a bližšie špecifikuje druhy solárnych systémov. Vo výpočtovej časti rieši návrh vykurovania materskej škôlky sústavou vykurovacích ...
 • Vytápění administrativní části výrobní haly 

  Pečenka, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem otopné soustavy, chlazením kancelářských a společenských prostor a přípravou teplé vody pomocí kaskády tepelných čerpadel vzduch/voda. První část práce stručně pojednává o historii, funkci ...
 • Vytápění bytového domu 

  Bartoň, Dominik
  Cílem bakalářské práce je navrhnout vytápění a ohřev teplé vody pro bytový dům v Ostravě. V teoretické části práce se zabývám kondenzační technikou a kondenzaci samotnou. Srovnal jsem jednotlivé druhy kondenzace, zapojení ...
 • Vytápění polyfunkčního domu 

  Holiš, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout systém vytápění a ohřevu teplé vody pro bytový polyfunkční dům. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt. Vytápěny jsou všechny nadzemní podlaží a část podzemního podlaží. Vytápění je ...
 • Vytápění veterinární kliniky 

  Marčiš, Šimon
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vykurovacieho systému a ohrevu teplej vody pre Veterinárnu kliniku v Hornom Hričove. V teoretickej časti sa píše o základných informáciách tepelných čerpadiel, ako sú história, princíp ...
 • Využití odpadního tepla 

  Vlasák, Vojtěch
  Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První se zabývá využíváním odpadního tepla v rovině teoretické, kde jsou popsány způsoby a možnosti využití tohoto tepla. Část druhá, výpočtová, řeší návrh vytápění průmyslových ...