Now showing items 1-1 of 1

  • Webové rozhraní informačního systému Helios 

    Sehnal, Stanislav
    Úkolem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní, které bude sloužit zákazníkům firmy Safiral s.r.o. Díky tomuto rozhraní mohou zákazníci sledovat online faktury, expediční listy. Budou automaticky ...