Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách 

  Pospíšil, Petr
  V této práci se zabývám analýzou ceny stavebního objektu při konstrukčně materiálových změnách. Byly zvoleny čtyři varianty stavebních systémů od čtyř různých dodavatelů. Podmínkou bylo, aby všechny systémy měly stejný ...
 • Bytový dům 

  Zezula, Pavel
  Cílem zadaného tématu diplomové práce „ bytový dům“ je vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Bytový dům je navržen pro bydlení 32 lidí. Nachází se na okrajové části města Polička. Objekt je řešen jako ...
 • Bytový dům Rezidence Sukovy sady - hrubá vrchní stavba 

  Nývlt, Josef
  Předmětem bakalářské práce je zpracování procesů vybrané etapy stavebně technologického projektu se zaměřením na technologické procesy hrubé vrchní stavby bytového domu v Hradci Králové – Rezidence Sukovy sady. Práce je ...
 • Domov pro seniory, Chotěboř - Na Koubku 

  Venhauer, Jaromír
  Ve své diplomové práci jsem zpracoval projekt pro provádění stavby. Jeho obsahem je domov pro seniory, který je třípodlažní, kde první patro je řešeno jako provozní část s ordinací lékaře, půjčovnou zdravotechnických potřeb ...
 • Dvojdomek v Třebíči Nehradově 

  Paul, Zbyněk
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba dvojdomku. Práce je zpracovaná ve formě prováděcí projektové dokumentace. Navržený objekt je umístěn na pozemcích parc. č. 135/147, 135/150 v Třebíči Nehradově k.ú. Podklášteří. ...
 • Hotel 

  Dvořáková, Markéta
  Diplomová práce řeší návrh novostavby hotelu s restaurací. Obsahem je projektová dokumentace pro provedení stavby. Objekt se nachází v katastrálním území Vyškov. Je navržen pro stravování a krátkodobé ubytování 58 osob. ...
 • Kongresové centrum Humpolec 

  Šrůta, Otto
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním kongresového centra. Navrhovaný dům se nachází u horního náměstí města Humpolec v lokalitě určené pro výstavbu občanské vybavenosti. Objekt se skládá z podzemní podlaží, kde ...
 • Mateřská škola 

  Muňko, Matej
  Predmetom práce je novostavba materskej školy v Brne, v mestskej časti Brno – Slatina. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre prevedenie stavby materskej školy s celodennou prevádzkou s návrhovou kapacitou ...
 • Psychiatrická nemocnice 

  Kojan, Lukáš
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby zdravotnického zařízení – psychiatrické nemocnice pro dlouhodobě psychicky nemocné osoby. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt ...
 • Rodinný dům 

  Kojan, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh jedno-generačního rodinného domu. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je téměř na rovinatém terénu na vybraném pozemku v obci Vlkovice ...
 • Rodinný dům 

  Semková, Natália
  Táto bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci rodinného domu, určeného k trvalému bydlení čtyřčlenný rodiny. Dům je situován v Jihomoravském kraji, v obci Brno – Ivanovice. V katastrálním území Ivanovice. Stavba má ...
 • Rodinný dům s ateliérem 

  Křenek, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je navrhnutí kompletní projektové dokumentace novostavby rodinného domu s uměleckým ateliérem v městě Telč, Na Sádkách (okres Jihlava). Stavební pozemek se nachází na téměř rovinatém terénu na ...
 • Rodinný dům s prodejnou 

  Mach, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s prodejnou. Stavba se nachází ve Žďáře nad Sázavou v kraji Vysočina. Dům je členěn na obytnou část pro 4-6člennou rodinu a prodejnu s počítačovými a ...
 • Rodinný dům s relaxačním centrem v Horních Počernicích 

  Verner, Adam
  Tématem této bakalářské práce je návrh rodinného domu s relaxačním centrem. Pozemek, na němž má stavba ležet, se nachází v Praze-Horních Počernicích. Terén je mírně svažitý. Objekt má mít tři nadzemní podlaží a také má být ...
 • Rodinný dům, Havlíčkův Brod 

  Sedlák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu, který se nachází v katastrálním území obce Havlíčkův Brod. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům se samostatně stojícím skladem zahradního ...
 • Sídlo firmy Alemat s.r.o. se skladem 

  Petr, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy se skladovou halou. Objekt se nachází na mírně svažitém terénu v katastrálním území Sudoměřice u Tábora. Administrativní budova i skladová hala jsou tvarem ...
 • Vila Barrandov 

  Petr, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu o dvou samostatných bytových jednotkách. Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku v katastrálním území Hlubočepy v Praze 5. Rodinný dům má tvar písmene L. Větší ...
 • Zděný rodinný dům 

  Šimonová, Aneta
  Bakalářská práce řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu v nově vznikající lokalitě Bezručova na jižním konci městě Poličky. Rodinný dům je dvoupodlažní. Nosný systém tvoří keramické tvarovky s integrovaným ...