Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy klasifikace paketů 

    Machala, Jiří
    Hlavním cílem této práce je interpretace a implementace algoritmu HyperCuts. Zabývá se však i problémem klasifikace paketů obecně - shrnuje teoretické základy klasifikace a popisuje nejznámější klasifikační metody. Zaměřuje ...
  • Algoritmy pro klasifikaci paketů 

    Myška, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klasifikace paketů v počítačových sítích. V úvodu je vysvětlena teorie popisující počítačové sítě a přístupy ke klasifikaci. Dále je vybrán klasifikační algoritmus založený na ...