Now showing items 1-1 of 1

  • Svařování oceli USIBOR 1500 vláknovým YbYAG laserem. 

    Bogar, Radek
    V automobilovém průmyslu se stále častěji vyskytuji vysokopevností oceli. Zaměřil jsem se na ocel USIBOR 1500, která byla svařena pomocí Nd-YAG laseru. V experimentu se využilo odlišných svařovacích parametrů a ochranných ...