Now showing items 1-1 of 1

  • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

    Mikulka, Zdeněk
    Tato práce obsahuje podrobný návrh pro instalaci a konfiguraci výpočetního klastru primárně určeného pro paralelní výpočty v aplikace Octave. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty klastru, způsob jejich zapojení a nastavení. ...