Now showing items 1-1 of 1

  • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

    Svoboda, Michal
    Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...