Now showing items 1-1 of 1

  • Numerical study of thin HPC overlay for orthotropic bridge deck 

    Miarka, Petr
    Diplomová práce porovnává tři různé betonové směsi pro celkové ztužení ortotropní mostovky a zkoumá jejich vliv na redukci napětí ve zvoleném svarovém přípoji. Práce uvažuje se standartní zatěžovací situaci mostu, ale také ...