Now showing items 1-6 of 6

 • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

  Dufková, Barbora
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními metodami detekce QRS komplexů ve vícesvodovém signálu EKG a s možnostmi implementace těchto metod v programu Matlab. V práci jsou nejprve popsány způsoby předzpracování ...
 • Detektor srdečních ozev 

  Hlaváčová, Kristýna
  Tato práce se zabývá detekcí srdečních ozev v signálu.V první polovině je objasněna anatomie, fyziologie kardiovaskulárního systému a srdečních ozev. Dále jsou popsány přístroje pro vyhodnocení fonokardiografických signálů ...
 • Michelsonův interferometr 

  Rýc, Jan
  Diplomová práce se zabývá bezkontaktními optickými metodami měření vzdálenosti a rychlosti (vibrací). Je zde uveden základní přehled a teoretická rešerže těchto metod. Podrobně je zde rozebrána zejména problematika ...
 • Problematika zpracování signálů v reálném čase 

  Nepovím, Pavel
  Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s diskrétní Fourierovou transformací DFT a jejím zavedením při spektrální analýze diskrétních signálů. Dále pak popisuje efektivní výpočet DFT pomocí algoritmu rychlé Fourierovy ...
 • Realizace úzce směrového akustického měniče 

  Hladký, David
  Diplomová práce pojednává o přenosu úzce směrového svazku zvuku prostřednictvím amplitudově modulované ultrazvukové vlny s využitím jevu autodemodulace v nelineárním prostředí a následným zpracováním vstupního signálu pro ...
 • Softwarový balík pro frekvenční metody detekce QRS komplexu 

  Hráček, Roman
  Práce je zaměřena na studii detekce QRS komplexu v časové a frekvenční oblasti. Cílem práce je realizace vybraných metod a jejich vzájemné porovnání k posouzení efektivnosti detekce QRS komplexu.