Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace pro úpravy histogramu 

  Nezhyba, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit k úpravám histogramu. K vývoji programu byl použit programovací jazyk C++ a programovací nástroj Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition. Definuje ...
 • Java applety pro zpracování obrazu 

  Čišecký, Roman
  Bakalářská práce se zabývá technikami zpracování obrazu, jako jsou výpočet a ekvalizace histogramu, filtrace obrazu ve frekvenční a v prostorové oblasti, tvorba panoramatických ob-rázků a vytváření disparitní mapy. V této ...
 • Pokročilá segmentace obrazu pro 3D zobrazení 

  Baletka, Tomáš
  Diplomová práce pokročilé segmentace obrazu pro 3D se zabývá segmentací obrazu a anaglyfického 3D zobrazení. V teoretické části diplomové práce byly popsány různé přístupy používané k segmentaci obrazu a úzce související ...
 • Program pro optimalizaci provozu servisního střediska 

  Fillner, Patrik
  Táto diplomová práca pojednáva o problematike optimalizácie servisného strediska a prináša návrh programu pre simuláciu a algoritmickú optimalizáciu. Zaoberá sa taktiež hierarchickým rozoberaním a logickou štruktúrou ...
 • RoboAuto - Detekce pohyblivých objektů 

  Štibinger, Petr
  V této práci se lze dovědět možné řešení detekce objektů z pohyblivé kamery. Na řešení je použita metoda MTI (moving target indication), která je používána pro detekci ze vzduchu a je možné ji aplikovat i na pozemní vozidla. ...
 • Sledování cíle v prostoru 

  Černín, Jan
  Předmětem této bakalářské práce bylo naprogramovat algoritmus, který by byl schopen zpracovat obrazová data z připojené kamery. Program pracuje s daty v reálném čase a na základě vyhodnocené pozice objektu zajistí natočení ...
 • Sledování objektu ve videosekvenci pomocí integrálního histogramu 

  Přibyl, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice sledování objektu v reálném čase. Sledovaný objektje definován oblastí ohraničujícího obdélníku. V práci je popsána problematika zpracováníobrazu a využití histogramu pro sledování objektu ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Šimek, Petr
  V diplomové práci jsem se zabýval metodou Six Sigma a jejím užitím v praxi ve firmě Miele technika s.r.o. První část se zabývá teoretickým popisem metody Six Sigma, metodikou DMAIC a používanými nástroji jako je SIPOC, ...