Now showing items 1-2 of 2

  • Historie výroby oceli 

    Kosmák, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli jako materiálu používanému k výrobě chladných zbraní. V úvodu popisuje stručnou historii výroby oceli. Následující část pojednává o technologii výroby surového železa ...
  • Historie výroby slitin železa na Českomoravské vysočině 

    Kolníková, Eliška
    Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli se zaměřením na region Českomoravské vysočiny v období 14. – 19. století. V úvodu práce je uveden přehled chemických a fyzikálních reakcí probíhajících při výrobě oceli. ...