Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání zásahů v terči 

    Semerák, Vojtěch
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací dvou metod pro rozpoznávání zásahů v terči z videosignálu. První metoda je založena na rozdílování snímků. V této metodě je použit stabilizační algoritmus na eliminaci pohybu ...