Now showing items 1-5 of 5

 • Možnost využití technologie dusané hlíny pro stavbu rodinného domu 

  Zadražil, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití hlíny jako stavebního materiálu pro stavbu rodinných domů pomocí technologie dusané hlíny. Za použití tuzemské a zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsán ...
 • Možnosti eliminace smrštění hliněných omítek 

  Melichar, Jindřich
  Hliněné omítky jež jsou aplikovány v interiérech mají funkci nejem estetickou, ale především tepelně akumulační. Aby bylo dosaženo lepších akumulačních vlastností je potřeba nanést omítku v dostatečně silné vrstvě. To však ...
 • Návrh sanace hliněné střechy 

  Trchalík, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá problematikou technologie sanace hliněné střechy v oblasti Indického Himálaje. V rámci teoretické části práce je popsána historie hliněných staveb ve světě až po současnost. Dále je součást práce ...
 • Studie moderní kořenové čistírny pro obec Hlína 

  Komendová, Denisa
  Práce se zabývá návrhem moderní kořenové čistírny odpadních vod pro obec Hlína, okres Brno – venkov (320 EO). Kořenové čistírny představují alternativní technologii pro čištění odpadních vod. V České republice se tato ...
 • Využití materiálů na bázi dusané hlíny pro obytné stavby 

  Zadražil, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím hlíny jako stavebního materiálu pro obytné stavby, konkrétně technologií dusané hlíny. Za použití tuzemské i zahraniční literatury je zpracována rešerše, ve které je popsána historie ...