Now showing items 1-2 of 2

  • Integrace hlasových technologií na mobilní platformy 

    Černičko, Sergij
    Cílem práce je seznámit se s metodami a technikami využívanými při zpracování řeči. Popsat současný stav výzkumu a vývoje řečových technologií. Navrhnout a implementovat serverový rozpoznávač řeči, který využívá BSAPI. ...
  • Zajištění IP mobility v prostředí Wi-Fi a Wi-Max 

    Klügl, Richard
    Bakalářská práce se zaměřuje na oblast bezdrátových počítačových sítí a to v souvislosti se zajištěním podpory IP mobility pro tyto sítě. Práci tvoří dvě hlavní části, teoretická a praktická. První teoretická část obsahuje ...