Now showing items 1-1 of 1

  • Hliněné povrchy ve vybraných typech prostor 

    Šmardová, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
    Příspěvek poukazuje na používání hliněných konstrukcí a jejich povrchů v několika vybraných typech prostor. V těchto prostorách, zejména co se týká České republiky, se používání hlíny ve větším měřítku prozatím neuplatnilo, ...