Now showing items 1-13 of 13

 • Hodnocení maziv pro tváření 

  Svobodová, Hana
  Cílem této diplomové práce je experimentální zkoušení a vyhodnocení vhodnosti maziv pro tažení korozivzdorné chrom – niklové austenitické oceli X5CrNi18-10 a porovnání výsledků získaných z práce [51]. Zkoušení probíhalo ...
 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Mück, Jonáš
  Záměrem této práce je experimentální vyhodnocení vhodnosti různých maziv pro hluboké tažení korozivzdorné oceli 1.4404. Metoda testování je založena na modelu tření v místě přidržovače a tažné hrany, kterému odpovídá ...
 • Maziva vhodná pro tažení oceli 

  Hřebíček, Pavel
  Cílem práce je experimentální vyhodnocení vhodnosti maziv pro tažení korozivzdorné oceli 1.4301, a to za zvýšené teploty, která odpovídá teplotě v reálném procesu. Metoda testování maziv je založena na modelování tření ...
 • Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní 

  Brzuchańská, Anna
  Tato práce se zabývá technologii fosfatizace oceli. V teoretické části jsou nejprve shrnuty poznatky z oboru konvenčního fosfatizačního procesu, kde jsou předloženy i příklady přípravy povrchu oceli před samotným fosfátováním. ...
 • Stínidlo průmyslového svítidla z plechu - návrh technologie výroby 

  Zelinka, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je porovnat technologie výroby hlubokého tažení pro zadaný typ výtažku. Jedná se o stínidlo průmyslového svítidla z plechu. Porovnávat se bude hydromechanické tažení, postupné hluboké tažení a ...
 • Vliv vlastností vstupního materiálu na technologii a výrobu hlubokotažného výrobku 

  Černá, Monika
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia předkládá posouzení vlivu vlastností vstupního materiálu na technologii a výrobu hlubokotažného výrobku pro společnost ITW Pronovia, s.r.o. V rámci této práce jsou ...
 • Výroba krytí hřídele kola u přívěsného vozíku 

  Vaculík, Lukáš
  Práce se zabývá výrobou krytky náboje kola u malého přívěsného vozíku, objem výroby je 25 000 ks/rok. Krytka bude vyráběna z uhlíkové hlubokotažné oceli ČSN 11 305, povrch krytky bude upraven černěním. Na základě literární ...
 • Výroba krytu elektromotoru 

  Havlíček, Lukáš
  Práce řeší návrh výroby krytu elektromotoru a zabývá se vyhotovením těla tohoto krytu. Jedná se o jednoduchý válcový výtažek bez příruby zhotovený z hlubokotažného ocelového plechu 11 305. Jako nejvhodnější technologie ...
 • Výroba mřížky umyvadlové výpusti 

  Běhounek, Martin
  Práce řeší návrh výroby mřížky umyvadlové výpusti. Jedná se o rotační součást vyráběnou z korozivzdorné oceli 17 240. S ohledem na materiál, tvar součásti a velikosti série 100 000 ks za rok, byla pro výrobu navržena ...
 • Výroba součásti z plechu s využitím technologie hlubokého tažení 

  Jurča, Jan
  JURČA Jan: Výroba součásti z plechu s využitím technologie hlubokého tažení. Závěrečná práce magisterského studia, 5.roč., ak. rok 2008/2009, ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, FSI VUT Brno. Práce ...
 • Výroba subkomponentu podvozkového kulového kloubu 

  Liškář, Ladislav
  Práce se zabývá návrhem technologického postupu pro výrobu rotačně symetrické součásti, která je součástí tělesa podvozkového kulového kloubu osobního automobilu. Práce je vypracována na základě zadání a ve spolupráci s ...
 • Výroba tělesa olejového filtru 

  Prokop, Karel
  Práce řeší návrh výroby tělesa olejového filtru. Jedná se o rotační součást zhotovenou z hlubokotažné oceli DC02. S ohledem na materiál, geometrii tělesa a velikost série byla pro výrobu navržena technologie hlubokého ...
 • Výroba tvarového krytu 

  Žilka, Daniel
  Práce se zabývá návrhem výroby krytu vývodového hřídele zemědělské techniky, vyrobeného z hlubokotažné oceli DC04. Na základě geometrie součásti, materiálu a objemu zakázky 10000 ks za rok, byla pro výrobu zvolena technologie ...