Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítí 

  Kozlová, Dominika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce anatomických struktur v medicínských obrazech s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejprve jsou popsány metody strojového učení, konvoluční neuronové sítě a ...
 • Detekce registrační značky vozidla ve videu 

  Líbal, Tomáš
  Tato práce se zabývá přípravou trénovací datové sady a trénováním konvoluční neuronové sítě pro detekci registrační značky vozidla ve videu. Pro detekce byla použita technologie Darknet, konkrétně model neuronové sítě ...
 • Doporučovací systém pro webové články 

  Kočí, Jan
  Tématem této bakalářské práce jsou doporučovací systémy pro webové články. Tato práce nejdříve uvádí nejpopulárnější metody z této oblasti a vysvětluje jejich principy, následně navrhuje požití vlastní architektury, založené ...
 • Trasování objektu v reálném čase 

  Kratochvíla, Lukáš
  Sledování obecného objektu na zařízení s omezenými prostředky v reálném čase je obtížné. Mnoho algoritmů věnujících se této problematice již existuje. V této práci se s nimi seznámíme. Různé přístupy k této problematice ...
 • Zvyšování kvality videa pomocí konvolučních sítí 

  Skácel, David
  Konvoluční neuronové sítě dnes představují v oblasti zpracování obrazu jeden z nejmodernějších přístupů k řešení problémů, jakými jsou například redukce kompresních artefaktů či zvyšování prostorového rozlišení obrazu. ...