Now showing items 1-5 of 5

 • Hmotnostní spektrometrie 

  Smejkalová, Tereza
  Hmotnostní spektrometrie je metoda analytické chemie používaná k analýze organických i anorganických sloučenin. O tomto tématu se běžně dozvídáme z prací týkajících se chemie, protože tato metoda může být využita k ...
 • Matematická analýza dat v hmotnostní spektrometrii 

  Vlachová Hutová, Eliška
  V této bakalářské práci je teoreticky popsán princip metody hmotnostní spektrometrie a tandemové hmotnostní spektrometrie, využití metody v praxi a popis funkčnosti jednotlivých analyzátorů. Dále je uveden popis hmotnostního ...
 • Řízení nanášecích stolků pro hmotnostní spektrometry 

  Kabourek, Adam
  Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídícího softwaru pro nanášecí zařízení hmotnostních spektrometrů. V práci se nejdříve seznámíme s použitým hardwarem a poté se samotným provedením řídící aplikace. ...
 • Vícerozměrné separace v kapalné fázi 

  Šesták, Jozef
  Dizertační práce se zabývá problematikou vícerozměrných separací v kapalné fázi. Tyto separační techniky jsou vyvíjeny ve snaze splnit současné požadavky kladené na analýzu velmi složitých vzorků, jejichž komponenty jsou ...
 • Zpracování a vizualizace dat z hmotnostního spektrometru typu TOF-MALDI 

  Kuba, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem řídicích aplikací pro nanášecí zařízení a hmotnostní spektrometr. Práce obsahuje popis principu činnosti zařízení a jejich hardwarových specifikací. Práce dále obsahuje popis jednotlivých ...