Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín-Lutín 

    Březina, Michal
    Bakalářská práce se zabývá návrhem vyhledávací studie obchvatu obcí Hněvotín a Lutín, který je řešen jako přeložka stávající silnice II/570, a je zpracován z důvodu zvyšující se intenzity dopravy v těchto obcích. Navrhovaná ...