Now showing items 1-12 of 12

 • Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting 

  Pikner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá elektrochemickou charakterizací korozních vlastností hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti slitiny AZ61, vlivy legujících prvků na ...
 • Hořčíkové slitiny 

  Březina, Matěj
  Tato studie se zabývá korozí a protikorozní ochranou hořčíku a hořčíkových slitin. Teoretická část popisuje vlastnosti hořčíku a jeho slitin. Poukazuje na jejich přednosti i nevýhody a rozebírá na co jsou jednotlivé typy ...
 • Konverzní povlaky a jejich charakterizace 

  Březina, Matěj
  Tato práce se zabývá protikorozní ochranou hořčíkové slitiny AZ91 pomocí konverzních povlaků. Byl sledován vliv žíhané struktury na tvorbu a korozní vlastnosti konverzních povlaků. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ...
 • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

  Ročňáková, Ivana
  Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...
 • Korozní odolnost konstrukčních slitin hořčíku 

  Tkacz, Jakub
  Tato práce popisuje hořčíkové slitiny, jejich vlastnosti a způsoby jejich výroby. V experimentální části se však zaměřuje na slitinu AZ91. Na povrchu této slitiny byly připraveny konverzní povlaky – chromátový povlak, ...
 • Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P 

  Kosár, Petr
  Dizertační práce se zabývá modifikací povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P. V úvodu teoretické části jsou charakterizovány struktury použitých hořčíkových slitin a vliv jednotlivých legujících prvků ...
 • Numerická analýza interakce dvojčat s precipitáty v hořčíkových slitinách 

  Bogdan, Miloš
  Hlavním cílem této práce je analýza napěťových polí, indukovaných dvojčatěním ovlivněných přítomností precipitátu před čelem dvojčete. Zvolený případ popisuje tahové dvojče {1012} 101 1 s lamelarními precipitáty v hořčíkové ...
 • Ochrana hořčíkových slitin 

  Ruttkayová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je charakterizace mechanických vlastností ochranných povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V úvodní části jsou shrnuty poznatky o hořčíku, hořčíkových slitinách, korozi a ochraně před ní. Zkoumané ...
 • Pasivace hořčíkových slitin 

  Tkacz, Jakub
  Přehled hořčíkových slitin a jejich vlastností. Přehled metalografických metod. Optimalizace metalografického leptání hořčíkových slitin.
 • Příprava a hodnocení konverzních fluoridových povlaků na tvářené hořčíkové slitině AZ31 

  Matějka, Lukáš
  Cílem práce je optimalizace parametrů přípravy fluoridového konverzního povlaku na tvářené hořčíkové slitině AZ31v tavenině Na[BF4]. Sledovanými faktory pro stanovení kvality připravených povlaků jsou homogenita povrchu ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Tkacz, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na protikorozní ochranu hořčíkových slitin AZ 91. Zvláštní zřetel se přikládá korozi materiálů v některých prostředích a v neposlední řadě také povrchovým úpravám materiálů, kterými jsou broušení, ...
 • Struktura a vlastnosti tlakově litých odlitků z hořčíkové slitiny AZ91 

  Růžička, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocení vlivu licích parametrů tlakově litých odlitků z hořčíkové slitiny AZ91 z hlediska dosažení optimálních mechanických vlastností, struktury a výskytu slévárenských vad