Now showing items 1-4 of 4

 • Průzkum a hodnocení historického kamenného mostu 

  Šarounová, Pavla
  Práce se zabývá problematikou hodnocení existujících konstrukcí z kamene, konkrétně kamenných mostů. Obsahuje přehled nejčastěji používaných typů konstrukcí a materiálů historických mostů a pojednává také o dobových ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy zámečku 

  Kopecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou zděných konstrukcí. V teoretické části je popsán systém hodnocení existujících konstrukcí, poté je uvedeno hodnocení existujících zděných konstrukcí. V další kapitole jsou uvedeny ...
 • Průzkumy a hodnocení konstrukcí z kamene 

  Šarounová, Pavla
  Práce se zabývá aplikací postupu hodnocení existujících konstrukcí z normy ČSN ISO 13822 na posuzování kamenných konstrukcí. K těm je zde přistupováno jako ke konstrukcím zděným, avšak s určitými specifiky. Vzhledem k tomu, ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Sloupenský, David
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá stručným přehledem metod používaných v diagnostice železobetonových konstrukcí. Praktická část této práce se zabývá diagnostikou výrobní železobetonové haly v areálu Fatra ...