Now showing items 1-3 of 3

 • Řízení rizik spojených s implementací chytrých technologií 

  Kohoutková, Aneta
  Autorka diplomová práce se zabývá riziky spojenými s implementací chytrých technologií do výrobního procesu. Cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit současný stav v oblasti Průmyslu 4.0 v České republice i zahraničí. ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Mrázová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v restauraci Grandezza. Řeší aplikace metod a analýzou pro hodnocení rizik. Vyhodnocené analýzy navrhnou opatření, která sníží zjištěná rizika ve společnosti Grandezza ...
 • Řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Romanová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve firmě Bonita Group Service s.r.o., která vyrábí dětská hřiště, workoutová hřiště a fitness prvky. Práce popisuje současnou situaci, příslušnou legislativu a metody k ...