Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Bednářová, Michala
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím metody benchmarking. Pro tuto práci byla vybrána společnost NC Line a.s., která je prostřednictvím této metody porovnávána z hlediska ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Šustrová, Pavlína
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti NOVA Blansko s.r.o. pomocí metody benchmarking. První část práce je tvořena teoretickými východisky dané problematiky. Druhá část se ...
 • Hodnocení výkonnosti CENTRA, a.s. 

  Tocháček, Zbyněk
  Diplomová práce pojednává o zhodnocení výkonnosti společnosti CENTRA, a.s. v letech 2006- 2008 na základě klasických a moderních metod finanční analýzy, ekonomických ukazatelů a dalších koeficientů. Dle vypracovaného auditu ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Bulvová, Tereza
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti SVITAP J. H. J. spol. s r. o. pomocí metody benchmarking. První část práce obsahuje teoretická východiska pro danou problematiku. V ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím informačních systémů 

  Hausvater, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti C SYSTEM CZ a.s. v letech 2009 až 2013. V teoretické části jsou popsány základní metody finanční analýzy a strategického přístupu k hodnocení výkonnosti, ...