Now showing items 1-6 of 6

 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Lukáš, Lubomír
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu. Zkoumaná společnost AQUA PROCON, s.r.o. působí v oboru projekčních a inženýrských činností se zaměřením na vodohospodářské ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Zachovalová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena hodnocení výkonnosti společnosti Lázně Poděbrady, a.s. v letech 2010 – 2012. V teoretické části je popsána problematika měření výkonnosti podniku a v praktické části je provedeno hodnocení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Hél, Petr
  Diplomová práce je svojí podstatou zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku. Analyzovaný podnik, společnost SITA CZ, a.s. je předním poskytovatelem služeb v oblasti s nakládání s obyčejnými, ale i nebezpečnými odpady. Tato ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Jančařík, Filip
  Diplomová práce je svojí podstatou zaměřena na hodnocení výkonnosti podniku. Analyzovaná společnost Navláčil stavební firma, s.r.o. je regionálním poskytovatelem služeb v oblasti stavitelství. Tato společnost je v diplomové ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Jež, Radek
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti podniku“ je zhodnocení vypovídací schopnosti a následná aplikace ukazatelů měřících výkonnost podniku. První část je zaměřena na základní pojmy, jako je podnik, hodnota ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Cherynová, Nikol
  Diplomová práce je zaměřena na finanční a obchodní výkonnost společnosti s využitím benchmarkingu. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami, které jsou vhodné pro hodnocení výkonnosti vybrané společnosti. ...