Now showing items 1-6 of 6

 • Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru 

  Zoubková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá územním plánováním a veřejnými prostory. První část práce je zaměřena na historický vývoj města Hodonín a územní plánování. Problematika územního plánování je zde vymezena dle Zákona č. 183/2006 ...
 • Okružní křižovatka Velkomoravská - bří Čapků v Hodoníně 

  Špačková, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je řešení křižovatky ulic Velkomoravská a bří Čapků ve městě Hodonín. Stávající stav je nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematický je technický stav autobusových zastávek pro ...
 • Rodinný dům 

  Osička, Martin
  Předmětem bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Rodinného domu. Stavební parcela pro plánovanou novostavbu leží blízko centra města Hodonín. Budova je navržena pro čtyřčlennou rodinu. ...
 • Sportovní centrum Hodonín 

  Svatek, Michal
  Předmětem této diplomové práce je zpracování stavebně-technické části projektové dokumentace pro realizaci sportovního centra. Dům je situován v Hodoníně v rovinatém terénu. Jedná se o objekt s dvěmi nadzemními podlažími, ...
 • Statická analýza mostní konstrukce: Černý most v Hodoníně 

  Okánik, Michal
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou Černého mostu ve městě Hodonín. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu v systému ANSYS dle stávající projektové dokumentace, následně aplikace zatížení a okrajových podmínek ...
 • Úprava křižovatky silnic I/55 a II/432 u Hodonína 

  Pěknica, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh variant úpravy průsečné křižovatky silnic I/55 a II/432 především z hlediska kapacity a bezpečnosti na ní. V první části práce bylo provedeno měření a vyhodnocení intenzit na stávající ...