Now showing items 1-3 of 3

 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Čeleda, Jan
  Územní studie řeší lokalitu v katastrálním území Brno – Holásky. Toto území je v územním plánu města Brna vedeno jako rozvojová lokalita, kde se počítá s plochami pro bydlení, sociální péčí a školství. Řešené území má ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Mokrá, Petra
  Řešené území se nachází v městské části Brno - Tuřany. Je vymezeno ze západu Černovickým potokem s přírodní památkou Holásecká jezera, z východu železniční tratí a z jihu ulicí U Potoka. Cílem návrhu je komplexní urbanistické ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Čermáková, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské zástavby navazující na původní strukturu obce Holásky. Řešené území se nachází v jižní části města Brna na území městské části Brno - Tuřany v katastrálním území Holásky. Cílem ...