Now showing items 1-1 of 1

  • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

    Čermáková, Martina
    Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské zástavby navazující na původní strukturu obce Holásky. Řešené území se nachází v jižní části města Brna na území městské části Brno - Tuřany v katastrálním území Holásky. Cílem ...