Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace plastového držáku automobilové navigace 

    Pavlík, Ondřej
    Cílem bakalářské práce je návrh a výroba prototypu plastového držáku automobilové navigace. Rešeršní část obsahuje sběr informací z problematiky držáků externích navigací a popis metody výroby prototypu. Konstrukční část ...