Now showing items 1-2 of 2

  • Metody měření parametrů ve tváření kovů. 

    Knebl, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou měření termomechanických parametrů při tváření kovů za vyšších rychlostí deformace. V první části je vypracována obecná literární studie, obsahující přehled metod měření požadovaných ...
  • Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost Ti slitin 

    Šlais, Miroslav
    Disertační práce pojednává o vlivu teploty a rychlosti deformace na mechanické vlastnosti titanové slitiny Ti-6Al-4V. Po provedení ověřovacích testů za statických podmínek zatěžování byly vzorky z této slitiny deformovány ...