Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

    Vokál, Miroslav
    Tato práce je odbornou rešerší na téma konstrukce zásobníků s posuvem a orientací polotovaru používaných v průmyslu. Je v ní obsažen celkový přehled používaných zásobníků, používané druhy orientace polotovarů a na závěr ...
  • Návrh zásobníku s posuvem a orientací odlitku 

    Konečný, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce, bylo navrhnout řešení zařízení k posuvu a orientaci odlitků. Vzhledem k použití olověných střel bylo nutno zvolit nejvhodnější řešení s ohledem na problémy vzniklé zvýšeným otěrem maziva a ...